Vietint- Tư vấn du học chuyên nghiệp

Hỗ trợ trực tuyến

Hà Nội

Tư vấn viên 01

Tư vấn viên 02

Tư vấn viên 03

(04) 377 64024

TP. Hồ Chí Minh

Tư vấn viên 04

Tư vấn viên 05

(083) 930 3273

Video Trường học tiêu biểu

Thống kê truy cập

Hiện tại : 206

Tổng sô : 3901395

Bảng thông tin học bổng

Vui lòng đăng kí theo mẫu dưới đây:
Name Tel
Email Năm sinh
Nơi ở Biết thông tin qua
Lời nhắn
Hạn nộp Học Bổng Trường Giá trị
15/10/2014 2014 - ROI Digital Marketing Scholarship Curtin University
International Academic Excellence Award University of Technology Sydney (UTS) $ 2,000
Triple Crown Scholarship Queensland University of Technology (QUT), Brisbane, QL 25% tuition fees
31/12/2014 Australia Awards Scholarships The University of Queensland, Brisbane, QL 100% tuition fees + other expense
Scholarships for international undergraduate students The University of Sydney
Undergraduate civil engineering scholarship La Trobe University, Melbourne, VA $20 000
Merit (academic achievement) scholarships Monash University, Melbourne, VA
Monash International Leadership Scholarship Monash University, Melbourne, VA 100% tuition fees
Monash International Merit Scholarship Monash University, Melbourne, VA $10,000
Faculty of Information Technology International Merit Scholarship Monash University, Melbourne, VA $5,000 - $7,000
Faculty of Information Technology International Merit Scholarship Monash University, Melbourne, VA $5,000 - $7,000
Faculty of IT English Language Program Scholarship (for Vietnam students) Monash University, Melbourne, VA $5000
Division of Information Technology, Engineering and the Environment undergraduate scholarships and grants University of South Australia, Adelaide, SA $1,000 - $18,000
Division of Health Sciences undergraduate scholarships and grants University of South Australia, Adelaide, SA $1,000 - $15,000
University of Newcastle International Postgraduate Research Scholarships (UNIPRS) The University of Newcastle, NSW Tuition fees
28/11/2014 Partial Tuition Scholarships University of Wollongong, NSW 25 % tuition fee
Vice-Chancellor's International Scholarships Macquarie University, Sydney AUD$10,000
Engineering & IT Scholarships The University of Sydney
Faculty of Architecture Dean's International Merit Scholarships The University of Sydney $1000
Sydney Achievers International Scholarships (Postgraduate) The University of Sydney AUD$10,000
Sydney Achievers International Scholarships (Undergraduate) The University of Sydney AUD$10,000
15/12/2014 International Postgraduate Research Scholarships (IPRS) The University of Sydney 100% tuition fees
Engineering Masters Scholarship for Outstanding International Students (2014-2015) University of Technology Sydney (UTS) $2,500
30/12/2014 Achievement Scholarships for International Undergraduate Students: Engineering and Information Technology (2014-2015) University of Technology Sydney (UTS) $ 2,000
30/12/2014 Business Honours Scholarships University of Technology Sydney (UTS) $5,000
30/12/2014 Business PhD Scholarships University of Technology Sydney (UTS)
30/12/2014 Honours Scholarship University of Western Sydney (UWS) $5,000
30/12/2014 Adelaide International Undergraduate Scholarships (AIUS) (2014-2015) The University of Adelaide, SA 25% tuition fees
31/01/2015 Vice-Chancellor's International Scholarships Macquarie University, Sydney
09/12/2014 ANU International University Scholarship Australia Nation University 100% tuition fees
07/12/2014 Faculty of Education Tasmanian International Scholarship (TIS) University of Tasmania, Hobart, TAS 25% tuition fees
06/12/2014 International Postgraduate Research Scholarships (IPRS) James Cook University, Townsville, QL Tuition fees + Living allowance
17/10/2014 USC International Postgraduate Research Scholarship University of the Sunshine Coast, QL Annual course cost
02/12/2014 International scholarships Victoria University, Melbourne, VA
02/12/2014 VICE-CHANCELLOR’S LEADERSHIP SCHOLARSHIPS University of Western Sydney (UWS)
30/10/2014 International Postgraduate Research Scheme (IPRS) and La Trobe University Fee Remission Research Scholarship (LTUFRRS) La Trobe University, Melbourne, VA 100% tuition fees
12/09/2014 Foundation Studies scholarship RMITUniversity, Melbourne, VA $4000
30/08/2014 University of Newcastle Postgraduate Research Scholarship (UNRS External) (2014-2015) The University of Newcastle, NSW
30/08/2014 Australia Awards Endeavour Scholarships and Fellowships Newcastle International College Tuition fees
30/08/2014 University of Newcastle Postgraduate Research Scholarship (UNRS External) Newcastle International College Living allowance